Minister van Sport en bewegen

Mijn ambitie

Als student minister van sport en bewegen ga ik me richten op meer beweging om Nederland gezonder te maken. Mijn ambitie is om de Nederlandse bevolking meer in beweging te krijgen door meer groen in de leefomgeving te creëren.

De uitdaging

Er is al veel gedaan om de Nederlandse bevolking meer te laten bewegen. Bewegen is goed, maar meer bewegen is beter. De urgentie is nu namelijk nog groter. Kijkend naar bijvoorbeeld het maatschappelijke probleem overgewicht. In 2019 had de helft van de Nederlandse bevolking overgewicht waarvan 15% te maken had met ernstig overgewicht. Deze cijfers zijn aan het toenemen en zoals de minister-president aankaartte zijn we in deze coronaperiode gezamenlijk miljoenen extra kilo’s aangekomen. Leefstijlinterventies hiervoor zijn gericht op begeleiding bij gedragsverandering gecombineerd met beweging en voeding. Beweegrichtlijnen zijn gemaakt voor volwassenen, kinderen en voor mensen met een fysieke beperking. Slechts de helft van de Nederlanders houdt zich hieraan. We bewegen niet genoeg in Nederland en dit moet worden aangepakt.

De aanpak

De natuur zorgt voor meer fysieke activiteit bij zowel kinderen als volwassen. Kinderen worden lichamelijk actiever doordat ze vaker buiten spelen en de kans op overgewicht wordt kleiner. Ook volwassenen zijn in de natuur meer en langer aan het bewegen. Bewegen zorgt voor tal aan baten door verbeterde lichaamsfuncties, preventie van ziektes en een verbeterd effect bij ouderdom of ziektes. We moeten iedereen de kans bieden om te kunnen bewegen in de natuur en daarvoor moet genoeg aanbod van groen zijn. Om meer groen te realiseren kunnen we het volgende doen:

  • Het stimuleren van de bouw en behoud van (recreatie)parken samen met gemeentes en provincies;
  • Het maken van een richtlijn voor een minimaal percentage groen in een buurt;
  • Buitensport stimuleren samen met sportverenigingen Hiervoor zal er een integrale aanpak komen op lokaal niveau met begeleiding in gedragsverandering;
  • Het stimuleren van werkgevers en werknemers om meer te bewegen tijdens de werkuren, zoals het organiseren van wandelvergaderingen en de vergoeding van sportkosten.

Jong geleerd is oud gedaan, daarom zouden kinderen tot 18 jaar gratis moeten kunnen sporten. Innovatieve interventies moeten worden gestimuleerd voor meer beweging bij kinderen. Het resultaat: winst in de kwaliteit van leven, besparing op de zorgkosten maar bovenal een gezonde en gelukkige bevolking!

Bronnen

  • Barton, J., Bragg, R., Wood, C., & Pretty, J. (Eds.). (2016). Green exercise: Linking nature, health and well-being. Routledge.
  • Dijk-Wesselius, van J. E., Maas, J., Hovinga, D., Van Vugt, M. V. D. B. A., & Van den Berg, A. E. (2018). The impact of greening schoolyards on the appreciation, and physical, cognitive and social-emotional well-being of schoolchildren: A prospective intervention study. Landscape and urban planning, 180, 15-26.
  • Kruize, H., van Kamp, I., van den Berg, M., van Kempen, E., Wendel-Vos, W., Ruijsbroek, A., & Nieuwenhuijsen, M. (2020). Exploring mechanisms underlying the relationship between the natural outdoor environment and health and well-being–Results from the PHENOTYPE project. Environment international, 134, 105173.
  • NOS. (2021, 8 maart). TERUGKIJKEN: Persconferentie met Rutte en De Jonge [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=F1t88i7VB9E
  • Tsiros, M. D., Sinn, N., Coates, A. M., Howe, P. R., & Buckley, J. D. (2008). Treatment of adolescent overweight and obesity. European journal of pediatrics, 167(1), 9-16.
  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (2019). Cijfers en feiten overgewicht. Loketgezondleven.nl. Geraadpleegd op 8 maart 2021, van https://www.loketgezondleven.nl/gezondheidsthema/overgewicht/cijfers-en-feiten-overgewicht