Minister van Leven Lang Ontwikkelen

Mijn ambitie

Als minister pleit ik allereerst voor een cultuurverandering en bewustwording voor deze veranderende wereld, niet alleen bij de overheid maar ook bij onderwijsinstellingen en de studenten zelf. Als de combinatie tussen werken en studeren toch een blijvende is ongeacht de levensfase, waarom dan niet ook schoolverlaters stimuleren en ruimer faciliteren in het volgen van een duale of deeltijdopleiding? Hoge studieschulden kunnen hierdoor worden verlaagd of vermeden, werkervaring wordt eerder opgedaan, een spaarpot kan worden opgebouwd voor de aankoop van een eigen huis en men krijgt meer tijd om zichzelf als mens te leren kennen en te ontwikkelen.

De uitdaging

Bij studeren wordt in veel gevallen direct gedacht aan jonge mensen die doorstromen vanuit het voortgezet onderwijs en aan het begin staan van een prachtig voltijds studentenleven.

In de praktijk zien we dat veel studenten door de afschaffing van de basisbeurs naast hun studie flink moeten werken om de financiële eindjes aan elkaar te knopen. Andersom zien we dat juist steeds meer werkenden moeten investeren in nieuwe kennis en vaardigheden. De wereld verandert in hoog tempo en het behalen van één studie op jonge leeftijd volstaat niet meer voor een gehele carrière. Een groot deel van de huidige banen en beroepen zal verdwijnen, en nieuwe kansen komen hier voor terug. Om deze kansen te grijpen moeten we vooruit kijken en mensen in iedere fase van hun leven en carrière de mogelijkheid bieden tot scholing. We moeten blijven investeren in kennis, onderzoek en het vermogen om ons aan te passen aan deze veranderende wereld.

De aanpak

Gezien deze andere kijk op onderwijs ben ik voorstander van een meer gelijke behandeling van voltijd-, deeltijd- en duale studievormen. Iedereen moet een éérste bachelor- en masteropleiding kunnen volgen, ongeacht de leeftijd en levensfase. Daarom zou het aanbod aan deeltijd- en duaal onderwijs ook uitgebreid moeten worden. Daarnaast vind ik dat de overheid moet stoppen met onderwijsfacilitering op basis van schulden maken; terug naar de basisbeurs voor alle studenten. Ik pleit voor nieuwe en ruimere faciliteiten om een leven lang ontwikkelen voor iedereen te stimuleren, van scholier tot zestig-plusser. Hiervan profiteren ook de mensen die nu een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Met onderwijs kunnen ze zij ook hun kansen vergroten!