Minister van Innovatie

Mijn ambitie

Binnen het onderwijs moet meer ruimte worden gemaakt voor studenten-initiatieven. Door binnen het hoger onderwijs challenge based learning in te voeren worden studenten betrokken bij de maatschappelijke uitdagingen en kunnen zij werken aan innovaties die deze problemen op kunnen lossen.

Daarnaast zouden studententeams een grotere rol moeten krijgen in het publieke debat rondom innovaties en de grote maatschappelijke uitdagingen. Het grote voordeel van de projecten van studententeams is dat deze relatief goedkoop zijn en geen winstoogmerk hebben maar vooral dat ze niet gebonden of verbonden zijn aan onderzoeksdoelen. Zodoende kunnen zij werken aan allerlei maatschappelijke uitdagingen op hun eigen, originele en multidisciplinaire wijze waardoor zij regelmatig met unieke ideeën en oplossingen komen. Oplossingen die daarna door het bedrijfsleven, bijvoorbeeld via een startup, doorontwikkeld kunnen worden.

De uitdaging

De wereld van vandaag staat voor grote uitdagingen. Of het nu gaat om de circulaire economie of het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering, innovatie is de oplossing. Talloze van deze geweldige innovaties worden gedaan door onze onderzoekers maar ook door studententeams. Deze samenwerking is cruciaal voor onze maatschappij. Binnen studententeams ontwikkelen studenten oplossingen voor de grote wereldproblemen, gelinkt aan de Sustainable Development Goals (SDGs) van de United Nations, vaak naast hun studie. Dit sluit mooi aan op de wens van de industrie, die op zoek is naar studenten die ervaring hebben met interdisciplinaire en praktische projecten.

De aanpak

Als minister zou ik fondsen beschikbaar stellen aan universiteiten om, in samenwerking met studenteninitiatieven zoals studententeams en de industrie, challenge-based learning verder te ontwikkelen en te valideren om zo meer innovaties mogelijk te maken. Deze fondsen bestaan vaak al, maar zijn nu gericht op industrie of overheidsorganisaties. Binnen onze universiteiten zijn al grote stappen gezet op dit vlak, maar om de volgende stap te maken en innovatie niet een gevolg van, maar het doel van onderwijs te maken, zijn extra fondsen en nog meer industriële partners nodig.