Minister van Inclusieve en Duurzame Economie

Daisy Ruijter

Mijn ambitie

Er is te weinig aandacht uitgegaan naar het klimaat en de achtergestelde groepen in onze samenleving. Het is daarom mijn ambitie om de transitie naar een duurzamer economie inclusiever te maken. Een inclusieve duurzame economie is een economie waarin mensen niet disproportioneel worden geraakt door klimaatbeleid. Dit is belangrijk om draagvlak en innovatie te creëren. Innovaties worden namelijk gestimuleerd wanneer mensen met elkaar in contact komen en van elkaar leren (Bregman, 2013). Bedrijven met meer diversiteit op het gebied van gender en etniciteit hebben meer kans om te excelleren (Hunt, Yee, Prince, & Dixon-Fyle, 2018). Nederland is uitzonderlijk in haar diversiteit. We moeten alleen nog leren hoe wij onze volledige potentie kunnen bereiken.

De uitdaging

De coronacrisis heeft twee ongemakkelijke waarheden blootgesteld. Ten eerste, de crisis heeft laten zien dat wij minder veerkrachtig zijn dan we hadden gehoopt. Het heeft een grote impact op onze economie, samenleving en ontwikkelingsdoelen (Büscher, et al., 2021). Een jaar na de uitbraak hebben wij bovendien deze pandemie nog steeds niet onder controle (Rijksoverheid, 2021). Ten tweede, de crisis heeft een onevenredig grote impact op bepaalde groepen in onze samenleving zoals gezinnen met een laag inkomen, vrouwen en jonge werknemers (Schippers, 2020). Deze twee ongemakkelijke waarheden gelden ook voor de klimaatcrisis.

De aanpak

Een waardevol les komt vanuit onderzoek naar leiderschapsfuncties. Hieruit is gebleken dat mentorschap een effectief beleid is om ondervertegenwoordiging weg te werken (Azmat & Boring, 2020). Ik wil dit beleid uitvoeren in gemeentes zodat alle vindingrijke inwoners mee kunnen denken en beslissen, waardoor ze uiteindelijk ook de voordelen kunnen ervaren. Met een mentor leren mensen inzichten om te zetten in concrete resultaten en een netwerk helpt het tot een succes. De universiteiten doen onderzoek naar ondervertegenwoordiging en oplossingen. Ook blijven ze betrokken door voortdurend impact te meten. Zo komen potentie, middel en kennis bijeen. Hiermee bouwen we voort op onderzoek en projecten zoals het Resilient Delta Initiative1 en Right 2 Challenge2. De nieuwe perspectieven brengen ons de inspiratie en veerkracht die we nodig hebben om uit de dubbele crisis te komen.

De klimaatcrisis raakt ons allemaal dus moeten wij onze krachten bundelen in oplossingen bedenken die gebaseerd zijn in principes van een inclusieve duurzame economie.

  1. Het Resilient Delta Initiative is een onderzoek en onderwijs samenwerking tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus MC, Technische Universiteit Delft en maatschappelijke partners zoals gemeenten.
  2. Right 2 Challenge (R2C) is een project van de gemeente Rotterdam in samenwerking met Erasmus Universiteit Rotterdam waarbij wijken en buurten lokale voorzieningen en gemeentelijke taken in eigen hand mogen nemen.

Bronnen

  • Azmat, G., & Boring, A. (2020). Gender Diversity in Firms. Oxford Review of Economic Policy, 760-782.
  • Bregman, R. (2013). De Geschiedenis van de Vooruitgang. Amsterdam: De Bezige Bij.
  • Büscher, B., Feola, G., Fischer, A., Fletcher, R., Gerber, J.-F., Harcourt, W., Wiskerke, H. (2021). Planning for a world beyond COVID-19: Five pillars for post-neoliberal development. World Development.
  • Hunt, V., Yee, L., Prince, S., & Dixon-Fyle, S. (2018). Delivering through diversity. McKinsey & Company.
  • Rijksoverheid. (2021, februari 10). De actuele situatie in Nederland. Retrieved from Rijksoverheid: https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
  • Schippers, M.C. (2020). For the Greater Good? The Devastating Ripple Effects of the Lockdown Measures (No. ERS-2020-004-LIS). ERIM report series research in management Erasmus Research Institute of Management. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/127236