Minister van Duurzame Energie

Terence Wagelaar

Mijn ambitie

Door de eindgebruikers en de producenten (financieel) te prikkelen om te verduurzamen kan het doel tegen de laagste kosten bereikt worden (Mulder, 2018). Wanneer dit gepaard gaat met transparantie in kosten en informatie kan dit efficiënt gedaan worden. Een open en eerlijke markt zal binnen de wetgeven gaan voor de meest koste efficiënte oplossing voor een probleem.

De uitdaging

De uitdaging die we hebben is de transitie naar een duurzame samenleving zonder de uitstoot die we nu hebben tegen zo laag mogelijke kosten te realiseren. Voor mij als Minister van duurzame energie moeten de klimaatdoelen (Rijksoverheid, 2019) behaald worden. Maar ik ben ook econoom en ik geloof dat wanneer iedereen in Nederland geprikkeld wordt richting verduurzaming, dit tot effect zal hebben dat deze doelen zo efficiënt mogelijk behaald worden.

In het publieke debat spreek men over allerlei technieken, zoals windturbines, zonnecellen en kerncentrales en welke hiervan gekozen moet gaan worden. Men heeft het niet over wat er echt moet gebeuren. De trend naar verduurzaming moet gevolgd worden tot het doel bereikt is. Dit kan alleen als zowel producenten als eindgebruikers (denk aan industrieën en huishoudens) geprikkeld worden om allemaal te verduurzamen, bijvoorbeeld door efficiënter met energie om te gaan.

De aanpak

Hier spelen kennisinstituten een mooie burg naar innovatie. Wanneer financiële steun gaat naar onderzoek en innovatie kunnen deze instituten helpen innoveren naar een duurzame samenleven. Dit is dan ook de manier om de klimaat doelen te halen. Een jaarlijkse versterking van deze prikkel zorgt er voor dat innovatie op een bepaald punt niet stop maar aangewakkerd blijft.

Een samenwerking van zowel producenten, eindgebruikers en kennisinstituten is nodig de transitie succesvol te laten voorlopen.

Bronnen