Minister van De Nieuwe Democratie

Mijn ambitie

Mijn ambitie voor de langere termijn is erop toezien dat alle burgers betrokken worden bij de besluitvorming. Om dit te bewerkstelligen, moeten we ons begrip van politiek en burgerschap veranderen. De nieuwe democratie behoeft namelijk nieuw burgerschap: inclusief burgerschap. Met inclusief burgerschap refereer ik naar een vorm van burgerschap waarin alle identiteiten welkom en vertegenwoordigd zijn, evenals dat alle burgers uitgedaagd en uitgenodigd worden om deel te nemen aan onze maatschappij. Inclusief burgerschap zal voorkomen dat overheidsinstanties bijdragen aan het buitensluiten van eigen burgers, en maatschappelijke betrokkenheid onder de bevolking teweegbrengen. Middels inclusief burgerschap maken we politiek en democratie relevant voor iedereen, en geef je alle burgers het gevoel dat zij er een mening over mogen hebben die gerespecteerd wordt.

De uitdaging

Onze huidige politieke organen zijn geen afspiegeling van de samenleving. De bestaande cultuur in ons huidige politieke bestel wordt door sommige Nederlanders als belemmerend ervaren. Ondervertegenwoordigde bevolkingsgroepen in Nederland hebben hierdoor het gevoel dat het niet over hen gaat, waardoor zij zich niet betrokken voelen bij de politiek en zij niet meer hun stem laten horen

De aanpak

Om inclusief burgerschap te verwezenlijken, moeten we er allereerst op toezien dat politieke besluiten aansluiten bij de diversiteit van onze samenleving om inclusie te blijven bevorderen. We moeten er dus voor zorgen dat inclusie in de basis van onze democratie is verwerkt, en dat dat niet slechts iets is wat er later nog bij wordt gedaan.
Ten tweede, data en onderzoek zijn hierbij niet weg te denken. Er is meer onderzoek nodig dat inzicht geeft in de ervaringen en politieke perspectieven van ondervertegenwoordigde groepen Nederlanders. Onderzoek biedt handvaten om grotere diversiteit van burgers te betrekken in toekomstige politieke bijeenkomsten. Als we kijken naar huidige onderzoeken betreffende politiek en democratie en de ervaring van het Nederlandse volk, zijn onder andere Nederlanders met een niet-Westerse migratie achtergrond ondervertegenwoordigd. Hoewel deze tekortkoming wordt erkend in verscheidene bestaande studies, vindt vervolgonderzoek nauwelijks plaats en blijft het onduidelijk welke concrete stappen er gezet moeten worden.”