Minister van De Nieuwe Deltawerken

Mijn ambitie

Om het hoofd te bieden aan die uitdagingen investeren we in De Nieuwe Deltawerken. We moeten investeren in onderzoek en innovaties voor de fysieke infrastructuur én de digitale infrastructuur. Hierbij stellen we de menselijke maat centraal. Dat betekent dat we op zoek gaan naar integrale oplossingen waarbij we iedereen betrekken.
Die nieuwe deltawerken lossen niet alleen problemen op, maar leveren ook een bijdrage aan bijvoorbeeld de leefbaarheid, de economie en de natuur. Op die manier houden we Nederland de komende decennia veilig voor het water en zijn we klaar voor de toekomst. De wetenschap speelt een onmisbare rol in de innovaties die daarvoor nodig zijn.

De uitdaging

Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en we krijgen steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Om de opwarming van de aarde te beperken moet de energietransitie versneld worden. De oplossingen daarvoor liggen in integrale nieuwe infrastructuren, zowel fysiek als digitaal en onderling verbonden. Bijvoorbeeld om efficiënt gebruik te kunnen maken van duurzaam opgewekte energie. De behoefte aan letterlijke mobiliteit neemt af en blended werken en leren is de toekomst, terwijl allerlei vormen van elektrisch vervoer in de slimme stad toenemen.

De aanpak

Met het Delta Futures Lab doet de TU Delft Delft, met andere universiteiten, hogescholen en het werkveld, al interdisciplinair en oplossingsgericht onderzoek naar de deltawerken van de toekomst. In het nieuwe Electrical Sustainable Powerlab wordt onderzoek gedaan naar Smart Grids om ons stroomnet toekomstbestendig te maken. Hierbij spelen slimme algoritmes en AI-technieken een belangrijke rol om in de toekomst iedereen betaalbare, betrouwbare en duurzame elektriciteit te kunnen leveren.

We kunnen innovaties niet los zien van de maatschappij. De samenleving moet bij grote veranderingen worden betrokken, omdat we daar allemaal de impact van zullen ondervinden. In Delft gebeurt dat onder andere bij The Green Village. Dat is een fieldlab waar samen met de overheid en het bedrijfsleven de nieuwste uitvindingen, bijvoorbeeld toepassing van waterstof via het huidige aardgasnet, worden getest door gebruikers. In de WaterStraat wordt bijvoorbeeld onderzocht hoe we het beste om kunnen gaan met problemen als overtollig regenwater en grondwateroverlast.

Onze digitale infrastructuur vraagt om efficiënt, betrouwbaar en overal beschikbaar internet. Hiervoor wordt onderzoek gedaan naar quantuminternet en quantumcomputing. Onze steden zullen slimmer worden door gebruik te maken van AI en machine learning. In samenhang daarmee wordt onderzoek gedaan naar nieuwe vormen van mobiliteit, zoals zelfrijdende auto’s. Dit levert ook weer nieuwe vraagstukken op wat betreft privacy en ethiek. Dat maakt een interdisciplinaire aanpak zo belangrijk.

Het is tijd om te investeren in oplossingsgericht interdisciplinair onderzoek. Het is tijd voor innovatieve plannen. Het is tijd voor De Nieuwe Deltawerken.