Minister-President

“Lang niet alle vraagstukken zijn binnen vier jaar op te lossen. Hoe ziet ons land, en de wereld, er over 30 jaar uit? Of over 50 jaar? Welke keuzes moeten we nu maken om ervoor te zorgen dat we straks ook nog gezond, tevreden en duurzaam kunnen leven? Het Studentenkabinet gaat daarbij helpen.” Aldus, Timon Metz, masterstudent aan de Universiteit Twente en de eerste Minister-President van het Nederlandse Studentenkabinet.

Mijn ambitie

Onderzoek en academische innovatie zijn de sleutel tot toekomstig succes. Het studentenkabinet van 2021 ambieert dat het hoger onderwijs de mogelijkheden krijgt deze sleutelpositie beter in te vullen. Terwijl de politiek nog druk bezig is haar eigen visie op de werkelijkheid te propageren, is het wat ons betreft écht tijd voor verandering. Meer synergie tussen wetenschap en maatschappij is wat mij betreft de oplossing. We moeten die kloof beter overbruggen.

De uitdaging

Anno 2021 staan we voor een groot aantal complexe vraagstukken. De klimaatcrisis wordt nijpender, de overheid verliest het vertrouwen van de burger en er moeten nu keuzes gemaakt worden die invloed hebben op onze toekomst. Hoe omarmen we de innovaties die ervoor zorgen dat we over 30 jaar ook nog gezond, tevreden en duurzaam leven? En over 50 jaar? Met het Studentenkabinet willen we Nederland en de politiek wakker schudden en meer aandacht vragen voor de volgende generaties.

De aanpak

We zien innovatie al overal om ons heen, maar het kan wat ons betreft meer. Wij vinden dat innovatie hoger op de academische agenda moet en er moet meer in geïnvesteerd worden. Laat onderwijs zich richten op de oplossing voor belangrijke lange termijn thema’s. Stimuleer met extra fondsen en begeleiding voor en vanuit de wetenschap. Ook moeten er lange termijn innovatiedoelen worden vastgesteld die meetbare vooruitgang creëren. Zo zullen we een veerkrachtig en duurzame toekomst tegemoet gaan.